สมาธิศรีแสงธรรม 09 สังคมน่าอยู่ด้วยกฏระเบียบ

ระเบียบวินัยเป็นเครื่องร้อยรัดให้เกิดความสวยงามเป็นระเบียบในการอยู่ร่วมกันในสังคม เพราะคนหมู่มากเมื่อมาอยู่รวมกันย่อมมีความแตกต่างกันทั้งทางด้านกายภาพ ความนึกคิด จิตใจที่แตกต่าง แต่ส่วนที่ทำให้สังคมเกิดความสงบสุขได้ย่อมมีกติการ่วมกันเป็นระเบียบ วินัย กฏ หรือตามแต่สังคมนั้นๆจะตั้งขึ้นถ้าเป็นสังคมระดับประเทศก็จะออกมาในรูปกฏหมาย พรบ.ฯลฯ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s