สมาธิศรีแสงธรรม07

ปัญหาชีวิตมีคนทุกคนขึ้นอยู่กับวิธีจัดการปัญหาของแต่ละคนจะทำได้อย่างไร การจะทำให้ปัญหาหรืออุปสรรคเป็นแรงผลักของชีวิตเป็นทักษะของแต่ละคน การนำหลักธรรมมาใช้ในการแก้ปัญหาทำให้มีมุมมองเพิ่มมากขึ้น ปัญหามีทุกวันธรรมะจึงต้องนำมาใช้ทุกวัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s