เด็กไม่เอาถ่าน

กิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณขยะพิษจากถ่านไฟฉายของโรงเรียนศรีแสงธรรม เป็นการนำแบตเตอรีเก่าจากโทรศัพท์มือถือมาต่อเข้ากับวิทยุเพื่อทดแทนการใช้ถ่านไฟฉาย จากการทดลองพบว่าสามารถเปิดวิทยุได้ต่อเนื่อง 19 ชม. ทั้งนี้ยังสามารถต่อชาร์จไฟได้อีก ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายจากถ่านไฟฉายได้ เดือนละ 72 บ.หรือ 864 บ/ปี ซึ่งในชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่มี สองร้อยกว่าหลังคาเรีือน หากทุกบ้านใช้วิทยุเท่ากันปีหนึ่งจะลดค่าใช้จ่ายในการซื้อถ่านไฟฉายได้ปีละ 172,800 บาท หากคิดต่อไปอีกในอำเภอโขงเจียมมี 50 หมู่บ้านหากรณรงค์ให้ทุกหมู่บ้านใช้ด้วยกันหมดคงลดค่าใช้จ่าย 8,640.000 บาทเลยทีเดียว

สมาธิศรีแสงธรรม07

ปัญหาชีวิตมีคนทุกคนขึ้นอยู่กับวิธีจัดการปัญหาของแต่ละคนจะทำได้อย่างไร การจะทำให้ปัญหาหรืออุปสรรคเป็นแรงผลักของชีวิตเป็นทักษะของแต่ละคน การนำหลักธรรมมาใช้ในการแก้ปัญหาทำให้มีมุมมองเพิ่มมากขึ้น ปัญหามีทุกวันธรรมะจึงต้องนำมาใช้ทุกวัน