สมาธิศรีแสงธรรม06

ชีวิตที่มีเป้าหมายเหมือนเรือกลางมหาสมุทรที่เห็นฝั่งย่อมหาทางเข้าฝั่งได้ง่าย การแสวงหาความรู้อย่างหลากหลายให้รู้ลึก รู้รอบ รู้กว้าง รู้ไกล ให้เป็นภูมิคุ้มกันรู้จักผลกระทบอันที่จะเกิดขึ้น ควรฝึกตนให้รู้การเรียนวิชาที่เหมาะกับตนแล้วศึกษาวิชาที่เกี่ยวข้อง ศึกษาทบทวนให้เข้าใจท่องแท้ โดยมีเงื่อนไขสำคัญคือคุณธรรมกำกับความรู้ เพราะคนมีความรู้แต่ไม่มีคุณธรรมกำกับถ้าใช้ไปในทางที่ไม่ดีย่อมก่อความเสียหายให้แก่โลกได้มาก

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s