สมาธิศรีแสงธรรม05 เครื่องมือวัดคนดี

การแยกแยะคนดี และคนไม่ดีบางทีจะเป็นการลำบากเพราะคนไม่ดีมักจะแฝงมาในรูปของคนดี อาจจะเป็นการแต่งตัว คำพูด หรือการเสแสร้งแกล้งทำให้หลงเชื่อเพื่อหวังในประโยชน์ของเขา หากเรามีเครื่องมือวัดคนดี คนไม่ดีแล้วจะเป็นการง่ายต่อการตัดสินเบื้องต้นได้ เป็นภูมิคุ้มกันของชีวิตให้เราได้