สมาธิศรีแสงธรรม04 การคบมิตร

การเลือกคบคน นับเป็นภูมิคุ้นกันอย่างดีสำหรับชีวิต ถ้าคบคบพาลแล้วโอกาสจะพบความเจริญมีน้อย ทางแห่งความเสื่อมจะเปิดกว้างสำหรับเรา ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งในการคบคน