สมาธิศรีแสงธรรม03

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนศรีแสงธรรม เป็นการนำหลักอริยสัจ 4 มาช่วยในการคิด วิเคราะห์หาเหตุผลของต้นตอปัญหา หรือที่เรียกว่าสมุทัย หรือเหตุแห่งทุกข์ หาเหตุหาผลเพื่อจะไปให้สู่จุดหมาย หรือ นิโรธ ตามหลักพระพุทธศาสนนา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s