สมาธิก่อนเข้าเรียนศรีแสงธรรม02

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนศรีแสงธรรม
นัตถิ สันติ ปะรัง สุขัง ความสุขอื่นเสมอด้วยความสงบไม่มี
เป็นการนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิิตประจำวัน ให้เกิดความเหมาะสมแก่วัย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s