สมาธิก่อนเข้าเรียนศรีแสงธรรม01

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมโรงเรียนศรีแสงธรรม เป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการนำเอาหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข ทางโรงเรียนจึงมีกิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียนทุกวัน และวันศุกร์จะเพิ่มการแต่งชุดขาว สวดมนต์ทำวัตรเย็นเป็นกิจกรรมประจำสัปดาห์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s