แยกขยะคนละนิดพิชิตโลกร้อน

โครงการรักษาสิ่งแวดล้อมโรงเรียนศรีแสงธรรม
กิจกรรมแยกขยะของโรงเรียนศรีแสงธรรม