บัตลาร์ตประหยัดไฟ T5

บัลลาสต์เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นและมีความสำคัญในวงจรแสงสว่าง เพราะนอกจากจะช่วยในการทำงานของวงจรให้สมบูรณ์แล้วยังมีผลต่อปริมาณแสงสว่าง อายุการใช้งาน และพลังงานไฟฟ้าสูญเสียในวงจรด้วย หน้าที่ของบัลลาสต์มีอยู่สองอย่างที่สำคัญ คือ ช่วยสร้างให้เกิดแรงดันเพียงพอในการจุดหลอดก๊าซดีสชาร์จให้ติด ควบคุมปริมาณกระแสไฟฟ้าผ่านวงจรขณะสตาร์ตและทำงาน และกำลังไฟฟ้าที่จ่ายให้หลอด ให้มีค่าเหมาะสม

กิจกรรมนี้เป็นการศึกษาทดลองนำบัลลาร์ตแบบ T5 มาเปลี่ยนกับบัลลาร์ตแบบขดลวดเดิม ซึ่งกินไฟประมาณ 60W.จนลดลงเหลือเพียง 12.66W.ซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมประหยัดพลังงานในโรงเรียน ของโรงเรียนศรีแสงธรรมซึ่งได้นำมาสู่กิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับนักเรียนที่สนใจ รวมทั้งชุมชนที่ต้องการศึกษาด้วย

ก่อนทำการเปลี่ยนวัดกระแสไฟฟ้าได้ 0.30 A.

ได้นำหลอดT5 ที่เสียแล้ว โดยได้รับความอนุเคราะห์จากอ.นันท์ ภักดี มาแกะเอาบัลลาร์ตอีเลคโทรนิค ซึ่งมีหน้าตาแบบนี้

เมื่อต่อเสร็จแล้วทดลองเปิดไฟดูพบกว่าใช้กระแสเพียง 0.06A

จากการสังเกตที่แรงดันไฟ 210 V. กระแส 0.06 A. ยังมีความสว่างไม่ค่อยแตกต่างกัน แต่ส่วนที่ต่างกันคือ กำลังไฟฟ้าที่ลดลงจากเดิม 60 W.ลดลงเหลือ 12.66 W.
หาได้จาก P = IV
P = 0.06 X 210
P = 12.6 W.
ทำให้ประหยัดไฟฟ้าลงเกือบห้าเท่าเลยทีเดียว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s